Proje Hakkında

“Maltepe İlçesi Afetlere Gönüllü Örgütlenmeyle Hazırlanıyor” Projesi İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmekte olup genel amaçları; eğitim, ekipman ve organizasyon sağlayarak, mahalle bazında, özellikle afet sonrasındaki kritik saatlerde müdahale imkan ve kabiliyetini güçlendirmek, profesyonel ekiplerle olan işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmek, afet riskleri ve bu risklere karşı alınabilecek önlemler konusunda yerel halkı bilgilendirerek, afetlere duyarlılığı ve bilinç düzeyini artırmak ve afet yönetim sistemini ilçe kamu kurumu, ilçe idare, ilçe STK’lar ve sivil halkın desteğiyle etkinleştirmektir.    Projeden Beklenilen Sonuçlar:
•    Maltepe ilçesinde Kaymakamlık bünyesinde Belediye desteğiyle oluşturulan Afet Eğitim Merkezi ile halkın afetlere karşı eğitim ve danışmanlık desteği alması sağlanarak farkındalık yaratılması,

•    Afet Eğitim Merkezinde verilen güvenli yaşam eğitimi ile afetlere karşı halkta duyarlılık, bilgi ve bilinç artışı sağlanması,

•    Afet Eğitim Merkezinde verilen temel arama-kurtarma eğitim ve çalışmalarında kullanılacak kişisel ekipman temini ile yerel kapasite artışı sağlanması,

•    İlk ve ortaokul öğrencilerinde afetlere karşı eğitim bilgilendirme faaliyetleri ile farkındalık artışı sağlanması,

•    Gönüllü örgütlenmelerle kamu kurumları arasında işbirliği yapılarak afetlere karşı ortak çalışma kültürü güçlendirildi ve çalışmaların etkinliği ile verimliliği arttırılması,


 

  • Bu internet sitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Maltepe İlçesi Afetlere Gönüllü Örgütlenmeyle Hazırlanıyor Projesi" kapsamında hazırlanmıştır.
     
  • İçerik ile ilgili sorumluluk Maltepe Kaymakamlığı, Maltepe Belediyesi, Maltepe MAGDER ve AFAD'a ait olup İstanbul Kalkınma Ajansı ve/veya TC Kalkınma Bakanlığı'nın görüşlerini yansıtmamaktadır.